Manja slova Veća slova RSSszp
szp
szp
szp

Pitajte Vladu

AukcijeJavni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva „Budvanska rivijera“ AD – Budva

Saopštenje povodom prodaje dijela imovine društva HTP „Ulcinjska rivijera“ AD - Ulcinj

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva HTP “ Ulcinjska rivijera“ AD – Ulcinj – 26.6.2014

Poništenje Javnog poziva za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva HTP “ Ulcinjska rivijera“ AD – Ulcinj – feb. 2014

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva HTP “ Ulcinjska rivijera“ AD – Ulcinj – jan 2014

Saopštenje povodom prodaje dijela imovine društva Castello Montenegro AD Pljevlja – 12.6.2013

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva Castello Montenegro AD Pljevlja- 17.5.2013

Saopštenje povodom prodaje dijela imovine društaava HG Budvanska rivijera AD - Budva i HTP “ Ulcinjska rivijera“ AD – Ulcinj – 29.3.2013

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva HG Budvanska rivijera AD - Budva – 11.3. 2014

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva HTP “ Ulcinjska rivijera“ AD – Ulcinj – 11.3.2013

Saopštenje povodom prodaje dijela imovine HG „Budvanska rivijera“ AD - Budva – 30.11.2012

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava HG Budvanska rivijera AD – Budva, Castello Montenegro AD Pljevlja i HTP “ Ulcinjska rivijera“ AD – Ulcinj – 7.11.2012

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva HG Budvanska rivijera AD – Budva - jun 2012

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava HTP Ulcinjska rivijera Ulcinj -april 2012

Saopštenje povodom prodaje dijela imovine HG „Budvanska rivijera“ AD - Budva – 8.2.2012

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava HG Budvanska rivijera AD – Budva – januar 2012

Izmjena Javnog poziva kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava HG Budvanska rivijera AD – Budva – dec 2011

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava HG Budvanska rivijera AD – Budva – dec 2011

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava Castello Montenegro AD – Pljevlja – oktobar 2011

Saopštenje povodom prodaje imovine Radoje Dakić AD – Podgorica - 1.4.2011

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava Radoje Dakić AD - Podgorica – maj 2011

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava HG Budvanska rivijera i EI Obod – maj 2010

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava Duvanski i Obod maj 2010

Saopštenje povodom prodaje imovine Jadranskog brodogradilišta AD – Bijela – 1.4.2010

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva Jadranskog brodogradilište AD – Bijela mart 2010

Saopštenje povodom prodaje imovine HG Budvanska rivijera AD Budva- 5.3.2010

Saopštenje povodom prodaje imovine HG Budvanska rivijera AD Budva- 6.11.2009

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva Luka Bar AD

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine i udjela društava HTP „Budvanska rivijera i Jekon Bijelo Polje- okt. 2008

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine i udjela društava EI Obod Cetinje i Jekon Bijelo Polje- jul 2008

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine i udjela društava EI Obod Cetinje i Jekon Bijelo Polje- jun 2008

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine i udijela društava SEKAS Podgorica i ŠPAD – Pljevlja - feb. 2008

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava ŠPAD – Pljevlja - i EI Obod Cetinje novembar 2007. godine

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva ŠPAD – Pljevlja - sept. 2007. godine

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva EI „Obod“ – Cetinje - sept. 2007. godine

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva HTP „Budvanska rivjera“ AD - Budva 2002. godine