Manja slova Veća slova RSSszp
szp
szp
szp

Pitajte Vladu

Tenderska komisija za bankarski sektor


Pomorski poslovi d.o.o Bar


JAVNI POZIV za IZBOR SAVJETNIKA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA O KUPOPRODAJI AKCIJA ŽELJEZARE NIKŠIĆ AD NIKŠIĆ


Javni poziv za prodaju nepokretnosti


JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U OPŠTINI KOTOR


POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU MOTORNE JAHTE “PRIMORKA“


JAVNI MEDJUNARODNI TENDER za prodaju CMVU „Meljine“


Oglas o prodaji imovine AD „Gornj Ibar“ iz Rožaja i ŠP AD „Rožaje“ iz Rožaja


JAVNI POZIV ZA NADMETANJE za kupovinu manjinskog paketa akcija Holding kompanije »Željezara Nikšić« AD Nikšić


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine Elektroindustrija „Obod“ Cetinje


POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA za kupovinu manjinskog paketa akcija društva »Mlin “Muharem Asović” AD – Nikšić«


Javni poziv za nadmetanje za kupovinu manjiskih paketa akcija kompanija iz finansiskog sektora

Javni poziv za nadmetanje za kupovinu manjiskih paketa akcija kompanija iz finansiskog sektora


Javni poziv za prodaju imovine AD Rudnika mrkog uglja „Ivangrad“ iz Berana u stečaju, javnim nadmetanjem – prikupljanjem pismenih ponuda


Javni poziv za izbor strateškog partnera u osnivanju profesionalnog fudbalskog kluba BOKELJ KOTOR


Javni poziv zainteresovanim investitorima za dodjelu koncesija po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka i izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori


JAVNI POZIV za IZBOR REFERENTNE INSTITUCIJE ZA REALIZACIJU PROJEKTA – ANALIZA EFEKATA DOSADAŠNJE PRIVATIZACIJE U CRNOJ GORI


JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDAZA OSNIVANJE JOINT VENTURE KOMPANIJE SA DRUŠTVOM »MONTENEGRO BONUS« D.O.O. CETINJE


JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu radi prodaje 51,00% kapitala izraženog kroz 1.120.974 akcije kompanije: “Pobjeda”a.d. Podgorica


JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi prodaje akcija u kompaniji: “Montepranzo – Bokaprodukt” AD Tivat


Javni poziv za podnošenje ponuda za učešće na tenderu radi prodaje 61,5749% ukupnog kapitala Kompanije


JAVNI POZIV za učešće na tenderu radi prodaje akcija u kompaniji: HTP BOKA AD, Herceg Novi


Javni Poziv „RADVENT“ A.D., Nikšić


Javni poziv za nadmetanje za kupovinu manjiskih paketa akcija u vlasništvu Republike Crne Gore


MEĐUNARODNI TENDER ZA PRODAJU HOTELA „GRAND LIDO I APARTMANI LIDO“


MEĐUNARODNI TENDER ZA PRODAJU HOTELA „GALEB“


Javni Poziv za dostavljanje ponuda za izbor savjetnika u privatizaciji instituta „DR SIMO MILOSEVIĆ“ A.D., Igalo


Produženje roka za dostavljanje ponuda „OPTEL“ AD – Pljevlja


Izmjena javnog poziva „OPTEL“ AD – Pljevlja


Javni poziv „OPTEL“ AD – PLJEVLJA


Produženje roka za dostavljanje ponuda AD“MONTENEGRO MODER SHOES“ CETINJE


PRODUŽENJE ROKA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM TENDERU za kupovinu 49,8168% akcijskog kapitala MMK Standard AD Nikšić / 1


PRODUŽENJE ROKA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM TENDERU za kupovinu 49,8168% akcijskog kapitala MMK Standard AD Nikšić


Javni poziv za prodaju manjinskog paketa akcija društva HTP»Korali«-AD Bar uz dokapitalizaciju


Javni poziv za prodaju 80,9642 % akcijskog kapitala društva Centar za odmor,rekreaciju i liječenje »Igalo« AD


JAVNI POZIV ZA PRODAJU IMOVINE VOJNE USTANOVE MORNARIČKO-TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD „SAVA KOVAČEVIĆ“ – TIVAT I DOMA VOJSKE SCG – TIVAT


POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA za kupovinu akcija MMK STANDARD AD Nikšić


JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA TENDERU za prodaju većinskog paketa akcija društva AD»POLIMKA«-BERANE


JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA za kupovinu manjinskog paketa akcija društva Mlin “Muharem Asović” AD – Nikšić, uz dokapitalizaciju


JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu za prodaju akcija u : “PODGORIČKOJ BANCI” A.D., PODGORICA


Zahtjev za izražavanje interesovanja za učestvovanje na javnom Tenderu za prodaju 62,7123% ukupnog akcijskog kapitala Kompanije JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE A.D. BIJELA

JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE A.D. BIJELA 


PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA za kupovinu: “Termoelektrane” Pljevlja kao imovine „Elektroprivrede Crne Gore” a.d. Nikšić i kupovinu akcija: “Rudnika uglja” A.D., Pljevlja


JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu radi prodaje: “Termoelektrane” Pljevlja kao imovine „Elektroprivrede Crne Gore” a.d. Nikšić i prodaje akcija: “Rudnika uglja” A.D., Pljevlja


Javni poziv za prodaju akcija društva HTP»BOKA«-AD Herceg Novi


PRODUŽENJE ROKA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM TENDERU Za kupovinu 31,93 % akcijskog kapitala Rudnika Boksita A.D.Nikšić.


PRODUŽENJE ROKA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM TENDERU Za kupovinu 31,93 % akcijskog kapitala Rudnika Boksita A.D.Nikšić.


POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA za kupovinu akcija MMK STANDARD AD Nikšić

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA za kupovinu akcija MMK STANDARD AD Nikšić


Javni poziv za prodaju 56,1382 % akcijskog kapitala društva AD»Centrojadran«-Bar


Javni poziv za prodaju 31,89 % akcijskog kapitala društva Rudnici Boksita AD Nikšić


JAVNI POZIV za učešće na javnom tenderu radi prodaje: Termoelektrane “Pljevlja” Pljevlja kao imovine „Elektroprivrede Crne Gore” A.D. Nikšić i prodaje akcija: “Rudnika uglja” A.D. Pljevlja


Javni poziv za prodaju manjinskog paketa akcija Autoprevozno AD Nikšić uz dokapitalizaciju


Poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu akcija AD Beranka Berane


Produženje roka za dostavljanje ponuda za AD Bokeljka Kotor u stečaju


JP za prodaju akcijskog kapitala društva AD Centrojadran Bar


Produženje roka za AD Beranka Berane


Tender za prodaju hotela HTP Ulcinjska rivijera AD Ulcinj


Produženje roka za Željezaru Nikšić


Poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu akcija HK Željezara Nikšić


Tender za prodaju hotela Podgorica


Tender za prodaju hotela HTP BOkai HTP Miločer


Javni poziv za učešće na javnom tenderu radi prodaje 48,6134% kapitala izraženog kroz 143.740 akcija kompanije: Radvent A.D. Nikšić


Javni poziv za nadmetanje za kupovinu manjinskog paketa akcija društva „Nikšićka Banka“ A.D., Nikšić-na berzi


Javni poziv za nadmetanje za prodaju manjiskog paketa akcija koje se nalaze u vlasništvu Republike Crne Gore


STEČAJNI UPRAVNIK HTP ¨ULCINJSKA RIVIJERA¨ A.D. U STEČAJU OBJAVLJUJE MEĐUNARODNI TENDER ZA PRODAJU HOTELA „


STEČAJNI UPRAVNIK HTP ¨ULCINJSKA RIVIJERA¨ A.D. U STEČAJU OBJAVLJUJE MEĐUNARODNI TENDER ZA PRODAJU HOTELA „GALEB“


Javni poziv dostavljanje ponuda za izbor savjetnika u privatizaciji Instituta „Dr Simo Milošević“ A.D., Igalo


IZMJENA JAVNOG POZIVA za podnošenje ponuda za učešće na tenderu radi prodaje 62,7123% ukupnog kapitala privrednog društva JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE A.D. BIJELA


Poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu akcija Livnice AD – Nikšić


Poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu akcija MMK Standard Nikšić


Produženje roka za dostavljanje ponuda Polimka AD Berane


Javni poziv za prodaju 50,3416% akcijskog kapitala društva Polimka AD – Berane


Javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu većinskog paketa akcija društva “Optel” AD – Pljevlja-produženje


Javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu većinskog paketa akcija društva “Optel” AD – Pljevlja-izmjena


Javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu većinskog paketa akcija društva “Optel” AD – Pljevlja


Poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu akcija Promont AD Nikšić


Javni poziv za učešće na javnom tenderu radi prodaje 49,8168% kapitala izraženog kroz 166.174 akcija kompanije: MMK Standard A.D. Nikšić-produženje


Javni poziv za učešće na javnom tenderu radi prodaje 49,8168% kapitala izraženog kroz 166.174 akcija kompanije: MMK Standard A.D. Nikšić


Javni poziv za učešće na javnom tenderu za pružanje pravno konsultantskih usluga u privatizaciji društva „POLIEKS“ AD BERANE


Javni poziv za podnošenje ponuda za učešće na tenderu radi prodaje 62,7123% ukupnog kapitala privrednog društva JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE A.D. BIJELA


Javni poziv za učešće na javnom tenderu radi prodaje 30,9208% kapitala izraženog kroz 1.072.634 akcija kompanije “Crnagoraput”A.D. Podgorica uz obavezu dokapitalizacije


Izmjenu Javnog poziva za učešće na javnom tenderu za prodaju hotela »Vile Oliva«

Izmjenu Javnog poziva za učešće na javnom tenderu za prodaju hotela »Vile Oliva«


Izmjenu Javnog poziva za učešće na javnom tenderu za prodaju akcija društva Jadran AD Perast


Oglas za prodaju imovine Rudnika mrkog uglja Ivangrad


Poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu akcija Radoje Dakića – 2


Poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu akcija Radoje Dakića – 1


Tender za prodaju hotela Ski Centar Durmitor, Žabljak


Gornji Ibar 2


Marina AD Bar


Mlin Muharem Arsović AD Nikšić


„4. Novembar- fabrika namjenskih proizvoda“ AD – Mojkovac


„4. Novembar – fabrika metalnih djelova“ AD – Mojkovac
Kombinat aluminijuma AD Podgorica

Ugovor o kupovini,prodaji i investiranje za Hotel „Podgorica“, Podgorica


Hotel Centar Herceg Novi


Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa učesnika u kupoprodaji hotela „AS“


Ugovor – Montenegro banka


Prilog ugovora hotel AS – spisak radnika


javni poziv hotel AS, Avala i Maestral


Ugovor Ski centar Bjelasica


Poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu akcija HK Željezara AD Nikšić


Tender za izbor finansijskog savjetnika u postupku privatizacije za KAP


Tender za izbor savjetnika koji će utvrditi cijenu usluga o komercijalnom između Rudnika uglja AD PLjevlja i EPCG AD Nikšić

Tender za izbor savjetnika koji će utvrditi cijenu usluga o komercijalnom između Rudnika uglja AD PLjevlja i EPCG AD Nikšić


Poziv za iskazivanje interesovanja za usluge savjetnika za KAP


Tender za prodaju imovine HTP Boka, HTP Budvanska rivijera i HTP Ulcinjska rivijera


Poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu akcija Radoje Dakić – LIvnica AD Nikšić


Obavještenje o tenderu za Mlin Muharem Arsović Nikšić


Poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu akcija Livnice AD Nikšić


Poziv za učešće u u privatizaciji Duvanskog kombinata AD Podgorica


Poziv za kupovinu akcija AD Bokeljke Kotor


Poziv za prodaju 667.927 akcija u Montenegrobanci AD Podgorica


Javni poziv za prodaju imovine HTP Boka, HTP Budvanska rivijera i HTP Ulcinjska rivijera