Manja slova Veća slova RSSszp
szp
szp
szp

Pitajte Vladu

Kapitalni projekti


Na osnovu člana 2 Odluke o djelokrugu rada i sastavu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte (’’Službeni list CG’’, broj 83/09 i 4/11) Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je, na sjednici od 22. februara 2013. godine donio Odluku broj 01-43 o imenovanju Tenderske komisije za kapitalne projekte

Članom 2 Odluke broj 01-43 definisan je djelokrug rada Tenderske komisije koji obuhvata ,,predlaganje i koordiniranje aktivnosti u procesu: izgradnje autoputeva i drugih kapitalnih infrastrukturnih objekata iz oblasti putne privrede u Crnoj Gori; izgradnja energetskih objekata i projekata koji se odnose na razvoj informacionih sistema u Crnoj Gori’’.