Мања слова Већа слова РССсзп
сзп
сзп
сзп

Питајте Владу

О Савјету за приватизацију и капиталне пројекте

Савјет за приватизацију и капиталне пројекте образован је Законом о приватизацији привреде („СЛ.лист РЦГ“, бр.23/96, 6/99,59/00,42/04) ради управљања, контроле и обезбједјења спроводјења процеса приватизације као и предлагања и координирања активности на реализацији капиталних пројеката у Црној Гори.

Савјет је фомиран у циљу заштите интереса Црне Горе у поступку приватизације и за свој рад одговара Влади Црне Горе.

Дјелокруг рада, састав и друга питања од значаја за рад Савјета за приватизацију и капиталне пројекте уредјују се посебном Одлуком о дјелокругу рада и саставу Савјета за приватизацију и капиталне пројекте.
 

Савјет има предсједника, замјеника предсједника, одређени број чланова и секретара.

Број чланова Савјета одређује се актом о именовању.

Предсједника, замјеника предсједника, чланове Савјета и секретара именује Влада посебном одлуком.

Мандат предсједника, замјеника предсједника и чланова Савјета је четири године уз могућност поновног избора.
Рјешење о именовању чланице Савјета за приватизацију и капиталне пројекте од 14. јануара 2021. године

ИЗВЈЕШТАЈИ О РАДУ:

Извјештај о раду за 2003. годину

Извјештај о раду за 2004. годину

Извјештај о раду за 2005. годину

Извјештај о раду за 2006. годину

Извјештај о раду за 2007. годину

Извјештај о раду за 2008. годину

Извјештај о раду за 2009. годину

Извјештај о раду за 2010. годину

Извјештај о раду за период јан - јун 2013. године

Извјештај о раду за период јул - децецембар 2013. године

Извјештај о раду за период јун - јун 2014. године

Извјештај о раду за период јул - децембар 2014. године

Извјештај о раду за 2016.годину

Извјештај о раду за 2017.годину

Извјештај о раду за период јануар - јун 2017. године

Извјештај о раду за 2018. годину