szp
szp
szp
szp
01. SJEDNICA SAVJETA - 18.01.2013. GODINE
1. Predlog odluke o planu privatizacije za 2013. godine
dokument
zaključak

2. Informacija o statusu ugovora sa nerealizovanim investicionim obavezama iz oblasti turizma
 dokument  zaključak

3. Informacija o sprovedenom postupku Javne nabavke broj 01-285/2 za izbor Pravnog konsultanta Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
 dokument  zaključak

4. Imenovanje odbora za upravljanje projektom “ Socijalni karton – ISSS“
 dokument
 zaključak

5.
Zahtjev HTP „Ulcinjska rivijera“ AD – Ulcinj za davanje odobrenja za prodaju dijela imovine putem Javne aukcije
 dokument
 zaključak
6.  Tekuća pitanja:
     
6.1  Poslovnik o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
 dokument  zaključak  
6.2  Radna tijela (Tenderskih komisija i Komisije za aukciju) Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte (dogovor)
   zaključak  
7.  Na uvid: Javni poziv za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne gore sa pripadajućim prilozima
 dokument