szp
szp
szp
szp
02. SJEDNICA SAVJETA - 18.03.2013. GODINE
1. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade br. 06-104/4 u vezi statusa privatizacionih ugovora iz oblasti turizma - interno
dokument
zaključak

2. Izvještaj o rezultatima tendera za prodaju 56,4806% kapitala Instituta dr „Simo Milošević“ AD – Igalo
 dokument  zaključak

3. Izvještaj o rezultatima pregovora za prodaju 85,99% kapitala NIG „Pobjeda“ AD – Podgorica
 dokument  zaključak

4. Izvještaj Tenderske komisije o rezultatima tendera za djelimičnu privatizaciju i /ili dokapitalizaciju Novog duvanskog kombinata AD Podgorica
 dokument
 zaključak

5.
Zahtjev „Castello Montenegro“ AD – Pljevlja za davanje saglasnosti na Odluku Odbora direktora br. 25/13 od 31.1.2013. godine
 dokument
 zaključak
6.  Informacija o trenutnom stanju i daljem toku tendera za privatizaciji „Kontejnerskih terminala i generalnog“ AD Bar
 dokument  zaključak  
7.  Predlozi mišljenja za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine:
     
7.1  Tofi d.o.o Rožaje
 dokument  zaključak  
8.  Informacija o primjeni člana 419 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima, po zahtjevu Solane „Bajo Sekulić“ AD – u stečaju
 dokument  zaključak  
9.  Tekuća pitanja:
     
9.1  Predlog odluke o visini nadoknada članovima Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
 dokument  zaključak  
9.2  Predlog odluke o visini nadoknada članovima tenderskih komisija, Komisije za aukciju i Radne grupe za primjenu člana 419 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima
 dokument  zaključak  
9.3  Prijedlog za izmjenu i dopunu Zaključka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte broj:01-444 od 2. novembra 2011. godine sa sjednice od 2. novembra 2011. godinu
 dokument  zaključak