сзп
сзп
сзп
сзп
03. СЈЕДНИЦА САВЈЕТА - 11.06.2013. ГОДИНЕ
1. Извјештај Тендерске комисије за приватизацију о резултатима јавног тендера за продају 100% капитала друштва Нови дувански комбинат АД Подгорица и додјелу права на изградњу фабрике уз докапитализацију, са предлогом Уговора
документ
закључак

2. Информација о реализацији уговора о продаји акција мљекаре „Зора“ – Беране.
 документ

3. Информација Министарства здравља о реализацији Споразума о финансирању, изградњи и коришћењу ПЕТ/ЦТ Центра по Б.О.Т. систему у оквиру Клиничког центра Црне Горе са Предлогом анекса
 документ  закључак

4. Захтјев ХТП „Улцињска ривијера“ АД – Улцињ за давање сагласности на продају дијела имовине путем слободне погодбе
 документ
 закључак

5.
Писмо о намјери ПАЛМАЛИ ГЕМИЦИЛИК ВЕ АЦЕНТЕЛИК А.С. Истанбул Турска у вези са куповином, изградњом , руковођењем и управљањем Будванском марином и хотелом „Парк“ у „Блаца- Јошице“
 документ
 закључак
6.  Предлози мишљења за претварање права коришћења у право својине:
     
6.1  “Јадран“ АД – Бар
 документ  мишљење  
6.2  Књаз д.о.о – Никшић
 документ  мишљење  
7.  Разматрање Рјешења којим се одбија приговор НЦХ Конзорцијума на Одлуку Савјета за приватизацију и капиталне пројекте бр. 01-99 од 6. априла 2012. године
 документ  рјешење  
8.  Именовање и разрешење члана Тендерске комисије за валоризацију
 документ  одлуке  
9.  Текућа питања:
     
9.1  Извјештаји о раду традних ијела Савјета за приватизацијуи капиталне пројекте
 документ  закључак  
9.2  Предлог за затварање уговора за „4. новембар“ АД – Мојковац
 документ  закључак  
9.3  Писмо заинтересованости компаније Аутлине Монтенегро за преузимање већинског пакета акција АД Марина Бар
 документ  закључак   
9.4  Транспарентност рада Савјета (договор)
     
10.  На увид: Састав Радних група Тендерске комисије за валоризацију са предлогом надокнада
 документ