szp
szp
szp
szp
07. SJEDNICA SAVJETA - 15.04.2014. GODINE
1. Izvještaj o rezultatima međunarodnog javnog tendera za davanje u dugorični zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, sa Predlogom odluke
dokument
odluka

2. Izvještaj o rezultatima međunarodnog javnog tendera za davanje u dugorični zakup lokaliteta „Bigovo- Trašte“, Kotor, sa Predlogom odluke
dokument  zaključak

3. Predlog odluke o dopuni Odluke o Planu privatizacije za 2014. godinu
dokument

4. Informacija o zahtjevima SIA Multikapitals i Latvijas Krajbanke, uvezi sa Odlukom o jednostranom raskidu Ugovora o prodaji akcija AD Marina Bar, Bar
dokument
 zaključak

5.
Predlog pozivnog pisma za dostavljanje ponuda za izbor pravnog savjetnika za potrebe Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta
dokument
 zaključak
6.  Predlog odgovora na zaključke Skupštine opštine Herceg Novi povodom javnog tendera za davanje u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom “Mamula”, Herceg Novi
dokument  zaključak  
7. Predlozi mišljenja za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine
     
7.1  Zeta film AD – Budva
dokument  zaključak  
7.2  „Hunguest Hotels Montenegro“ d.o.o – Herceg Novi
dokument  zaključak  
8.  Kadrovska pitanja:
     
8.1  Imenovane i razrješenje člana Tenderske komisije za kapitalne projekte (usmeno)
   odluke  
9.  Tekuća pitanja:
     
9.1  Nacrt tenderske dokumentacije za projekte:- Nautičko-turistički kompleks Kotor (NTC marina) i Kolašin 1600
dokument  zaključak  
9.2  Obraćanje Sindikalne organizacije Kontejnerski terminal i generalni tereti – Bar povodom kršenja obaveza iz kupo-prodajnog ugovora prema zaposlenima.
dokument  zaključak  
9.3  Informacija o otkazivanju javne aukcije po Javnom pozivu za prodaju dijela imovine HTP „Ulcinjska rivijera“ AD – Ulcinj.
dokument  zaključak