szp
szp
szp
szp
8. SJEDNICA SAVJETA - 19.06.2014. GODINE
1. Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju rezultatima javnog tendera za prodaju 61,5749% kapitala akcionarskog društva Jadransko brodogradilište AD – Bijela, sa Prijedlogom odluke
dokument
odluka

2.  Izvještaj o rezultatima međunarodnog javnog tendera za turističku valorizaciju lokaliteta između Njivica i ušća Sutorine, Herceg Novi, sa Prijedlogom odluke
dokument zaključak
 
3.  Informacija o ispunjenju Minimalnih investicionih obaveza kompanije „Adriatic Marinas“ d.o.o -Tivat u vezi sa Ugovorom o kupovini, prodaji i investiranju u vojnu imovinu mornaričko-tehničkog remontnog zavoda „Sava Kovačević“ – Tivat i Doma vojske Tivat sa prilozima
dokument
zaklučak  
4.  Izvještaj o rezultatima postupka izbora pravnog savjetnika za pružanje usluga u realizaciji projekata u nadležnosti Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta, sa Prijedlogom ugovora (Ostrvo Lastvica sa tvrđavom „Mamula“, lokacija koja se nalazi između Njivica i ušća Sutorine i „Donja Arza“- Herceg Novi, VTK „Bigovo – Trašte“ i NTC Marina – Kotor, VTK „Mediteran“ i VK „Radoje Dakić“ – Žabljak i Turistički kompleks Ecolodge Vranjina – Podgorica)
dokument
zaklučak  
5.  Predlog pozivnog pisma za dostavljanje ponuda za izbor pravnog savjetnika za potrebe Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta, sa Nacrtom ugovora (Buljarica)
dokument   zaključak  
6.  Nacrt projektnog zadatka za usluge Kontrolora za praćenje realizacije privatizacionih ugovora u oblasti turizma.
dokument
zaključak   
7.  Predlozi mišljenja za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine:

   
7.1  Eko meso d.o.o – Bijelo Polje
dokument
mišljenje
 
7.2  Prijedlog obavještenja stečajnom upravniku SUP „Zaštita“ AD – Podgorica
dokument

 
8.  Kadrovska pitanja


 
8.1  Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta.

odluka
 
8.2  Imenovanje i razrješenje člana Tenderske komisije za privatizaciju.

odluka
 
9.  Tekuća pitanja:


 
9.1  Prijedlog aneksa IV Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju golf kompleksa u Tivtu.