szp
szp
szp
szp
9. SJEDNICA SAVJETA - 21.10.2014. GODINE
1. Izvještaj o realizaciji Plana privatizacije za period od 1.1-30.6.2014. godine
dokument
zaključak
2.  Predlog raskida Sporazuma o finansiranju, izgradnji i koriščenju PET/CT centra po B.O.T sistemu u okviru Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici, zaključenog dana 25.oktobra 2010.godine
dokument  zaključak   
3.  Izvještaj o rezultatima Javnog tendera za učešće na nadmetanju putem prikupljanja ponuda za davanje u zakup skladišta pogonskog goriva „Rakite“ – Luštica, Herceg Novi sa Odlukom o poništenju
dokument  zaključak  
4.  Prigovor Konzorcijuma LLC „Lime Production“ i Billpoint Finance Grup“ na Odluku Tenderske komisije komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta
dokument   odgovor  
5.  Informacija o raskidu Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju golf kompleksa u Tivtu
     
6.  Zahtjev HG „Budvanska rivijera“ AD – Budva za dobijanje saglasnosti na izmjenu Ugovora o zajedničkom ulaganju (zajedničkom građenju) sa „Franeta- gradnja“ d.o.o – Budva.
dokument  zaključak  
7.  Predlozi mišljenja za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine

   
7.1  Zahtjev Uprave za nekretnine – PJ Tivat za davanje mišljenja da je plaćena tržišna naknada za zemljište u vlasništvu „Primorje hotels & restaurants“ AD Tivat
dokument  mišljenje   
7.2   „Građevinar“ d.o.o – Podgorica
dokument  mišljenje   
7.3   „Gradnja“ d.o.o – Bijelo Polje
dokument  mišljenje   
7.4   „Izbor“ Bar
dokument mišljenje   
7.5   „Jekon“ AD – Bijelo Polje
dokument mišljenje   
7.6  Obavještenje Imperio holdings limited
dokument  obavještenje   
8.  Kadrovska pitanja
     
8.1  Imenovanje i razrješenje člana Tenderske komisije za privatizaciju
dokument  odluke   
9.  Tekuća pitanja:
     
9.1  Predlog tenderske dokumentacije za projekat turističke valorizacije lokaliteta Donja Arza, opština Herceg Novi
dokument zaključak   
9.2  Zahtjev društva „Castello Montenegro“ AD Pljevlja za prodaju poslovnog prostora u Zenici, Bosna i Hercegovina
dokument zaključak   
9.3  Informacija o angažovanju savjetnika za potrebe sprovođenja postupaka privatizacije putem javnog tendera iz djelokruga rada Tenderske komisije za privatizaciju
dokument   zaključak  
9.4  Obraćanje Sindikalne organizacije „Jadranskog brodogradilišta“ AD – BIjela br. 45/14 od 21.10.2014.godine
dokument  zaključak  
9.5  Obraćanje Sindikalne organizacije AD „Kontejnerski terminal i generalni tereti“ Bar br. 122 od 10.7.2014.godine
dokument zaključak