szp
szp
szp
szp
11. SJEDNICA SAVJETA - 22.04.2015. GODINE
1 Informacija o predlogu za restrukturiranje putem spajanja društava Tara aerospace and defence products AD Mojkovac i Tara Precision Works AD Mojkovac
 dokument
 zaključci

2 Predlog odluke o imenovanju Radne grupe za pripremu Zakona o javno-privatnom partnerstvu.
 zaključci

3. Informacija o realizaciji Ugovora o kupoprodaji akcija MMK Standard br. 02-7489 od 27.9.2007
 dokument

4. Imenovanje odbora za upravljane II Fazom projekta Socijalni karton- Integrisani informacioni sistem socijalnog staranja (IISSS)

 zaključci

5.
Obavještenja Radne grupe o primjeni člana 419 Zakona o svojinsko- pravnim odnosima

 zaključci
zaključci
6.  Imenovanje i razješenje članova Tenderske komisije za kapitalne projekte (usmeno)
   zaključci  
7.  Predlog za izmjenu Plana privatizacije za 2015. godine
 dokument  zaključci  
8.  Izvještaj o aktivnostima Tenderske komisije za privatizaciju na angažovanju savjetnika u periodu 01.01.-30.04. 2015. godine
 dokument  zaključci