szp
szp
szp
szp
14. SJEDNICA SAVJETA - 23.12.2015. GODINE
1. Nacrt odluke o planu privatizacije za 2016. godinu
dokument


2. Informacija o aktivnostima na realizaciji ugovora: o kupoprodaji hotela “As” i regulisanju međusobnih odnosa učesnika u kupoprodaji hotela “As” između HTP”Budvanska rivijera” AD, Vlade Crne Gore i AD ZAO “Nega Tours”, kao i Aneksa br.1 Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa učesnika u kupoprodaji hotela „As“ između Vlade Crne Gore, AD ZAO “Nega tours” i “Montena Invest” LTD
dokument

3. Predlog mišljenja za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, za privredno društvo: „CMC“ AD – Podgorica
dokument

4. Predlog rješenja o proglašenju stepenom tajnosti INTERNO zapisnika i tonskih zapisa sa sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
dokument
dokument


5.
Nacrt plana javnih nabavki Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2016. godinu
dokument
6.  Inicijativa „Primorje“ AD – Tivat za davanje mišljenja (tumačenja) nekih odredaba Ugovora i aneksa za prodaju 80,9642% akcijskog kapitala društva Centar za odmor, rekreaciju iliječenje „Igalo“ AD Igalo sa Predlogom mišljenja koje je pripremilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma .
dokument    
7.  Predlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Tenderske komisije za valorizaciju lokaliteta „Buljarica“, opštine Bar i Budva
dokument    
8.  Predlog za imenovanje revizorske kuće za nadzor ispunjenja obaveza definisanih Ugovorom o prodaji udijela „Montenegro defence industry“ d.o.o Podgorica
dokument