сзп
сзп
сзп
сзп
14. СЈЕДНИЦА САВЈЕТА - 23.12.2015. ГОДИНЕ
1. Нацрт одлуке о плану приватизације за 2016. годину
документ


2. Информација о активностима на реализацији уговора: о купопродаји хотела “Ас” и регулисању међусобних односа учесника у купопродаји хотела “Ас” између ХТП”Будванска ривијера” АД, Владе Црне Горе и АД ЗАО “Нега Тоурс”, као и Анекса бр.1 Уговора о регулисању међусобних односа учесника у купопродаји хотела „Ас“ између Владе Црне Горе, АД ЗАО “Нега тоурс” и “Монтена Инвест” ЛТД
документ

3. Предлог мишљења за претварање права коришћења у право својине, за привредно друштво: „ЦМЦ“ АД – Подгорица
документ

4. Предлог рјешења о проглашењу степеном тајности ИНТЕРНО записника и тонских записа са сједница Савјета за приватизацију и капиталне пројекте
документ
документ


5.
Нацрт плана јавних набавки Савјета за приватизацију и капиталне пројекте за 2016. годину
документ
6.  Иницијатива „Приморје“ АД – Тиват за давање мишљења (тумачења) неких одредаба Уговора и анекса за продају 80,9642% акцијског капитала друштва Центар за одмор, рекреацију илијечење „Игало“ АД Игало са Предлогом мишљења које је припремило Министарство одрживог развоја и туризма .
документ    
7.  Предлог одлуке о измјени Одлуке о именовању Тендерске комисије за валоризацију локалитета „Буљарица“, општине Бар и Будва
документ    
8.  Предлог за именовање ревизорске куће за надзор испуњења обавеза дефинисаних Уговором о продаји удијела „Монтенегро дефенце индустрy“ д.о.о Подгорица
документ