сзп
сзп
сзп
сзп
01. СЈЕДНИЦА САВЈЕТА - 26.12.2016. ГОДИНЕ
1. Извјештај о реализованим инвестиционим и другим активностима по основу Уговора о давању у дугорочни закуп локације „Оријенски батаљон, Кумбор, Херцег Нови за период јануар 2015 – август 2016. године
документ
закључци

2. Извјештај о реализованим инвестиционим и другим активностима по основу Уговора о закупу и изградњи који се односи на „Луштица Девелопмент“, општина Тиват, за период 2015 – август 2016. године
 документ закључци

3. Извјештај о реализованим инвестицијама сходно Одлуци о давању у дугорочни закуп земљишта на полуострву Луштица – општина Херцег Нови за период 31.8 – 1.12.2016. године
 документ закључци

4. Извјештај о чињеничним налазима у вези са Уговором о купопродаји акција привредног друштва „Контејнерски терминал и генерални терети“ АД – Бар
 документ
закључци

5.
Захтјев Синдиката Порт оф адриа за посредовање ради непоштовања Уговора о купопродаји акција АД „Контејнерски терминал и генерални терети“ Бар, у дијелу зарада
 документ
закључци
6.  Извјештај ревизорске куће „Еурорев“ д.о.о из Подгорице о извршеној контроли поштовања обавеза из Уговора о продаји 100% удјела у д.о.о „Монтенегро дефенце индустрy“ ПодгорицаЕУЕ
 документ закључци  
7.  Извјештај ревизорске куће „Еурорев“ д.о.о из Подгорице о контроли поштовања обавеза из Уговора о продаји капитала Хемијске индустрије „Полиеx“ АД – Беране
 документ закључци  
8.  Извјештај о реализацији инвестиционог програма – изградња хотела „Парк“ у Бијелој Херцег Нови са Захтјевом друштва Царине д.о.о за брисање хипотеке
 документ закључци  
9.  Одлука о покретању поступка продаје мањинског пакета акција друштва „Тара аероспаце анд дефенце продуцт“ АД – Мојковац
 документ закључци  
10.  Захтјев друштва ХГ „Будванска ривијера АД – Будва за давање сагласности на Анеx бр. И Уговора о заједничком улагању (заједничко грађење) са „Еуромиx траде“ д.о.о
 документ закључци  
11.  Захтјев Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД – Будва за давање сагласности за продају хотела „Пива“ у Плужинама путем јавне аукције
 документ закључци  
12.  Избор ревизора за ревизију Уговора о купопродаји и инвестирању у дио локалитета фабрике „Горњи Ибар“ Рожаје
 документ закључци  
13.  Мишљење за претварање права коришћења у право својине за Царине д.о.о Подгорица
 документ закључци  
  Кадровска питања
     
14.  Именовање Радних тијела Савјета за приватизацију и капиталне пројекте
 документ    
15.  Именовање Одбора за управљање ИИ фазом пројекта Социјални картон – Интегрисани Информациони систем социјалног старања
 документ закључци  
  Текућа питања
     
16. Информација о реализацији закључака Владе Црне Горе бр: 08-2004 са сједнице одржане дана 20.08.2015. године са иновираним Предлогом анекса бр. 2 Уговора за продају 74,9749 % акцијског капитала друштва „Јадран“ АД Пераст и Предлогом уговора о хипотеци
 документ закључци  
17.  Измјена Водича за приступ информацијама у посједу Савјета за приватизацију и капиталне пројекте-усмена информација