szp
szp
szp
szp
02. SJEDNICA SAVJETA - 21.02.2017. GODINE
1. O D L U K A O PLANU PRIVATIZACIJE ZA 2017. GODINU
dokument
zaključci

2. Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2016. godinu sa IZVJEŠTAJEM O SPROVOĐENJU PLANA PRIVATIZACIJE za 2016. godinu
dokument zaključci