szp
szp
szp
szp
03. SJEDNICA SAVJETA - 24.04.2017. GODINE
1 Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za privatizaciju društva“Luka Bar“ AD – Bar
dokument
zaključci

2 Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima javnog tendera za privatizaciju AD „Montecargo“ AD – Podgorica
dokument  zaključci

3. Izvještaj o rezultatima međunarodnog javnog tendera za davanje u dugoročni zakup vojnoturističkog kompleksa „Mediteran“ Žabljak sa Odlukom o proglašenju tendera neuspjelim
dokument  zaključci

4. Izvještaj revizorske kuće „Omega“ d.o.o iz Podgorice o reviziji izvršenja Ugovora o kupoprodaji i investiranju dijela lokaliteta fabrike „Gornji Ibar“ AD Rožaje, lokacija 1A i Ugovora o zakupu dijela lokaliteta fabrike „Gornji Ibar“ AD Rožaje, lokacija 1B
dokument
 zaključci

5.
Predlog ugovora o pružanju usluga Nadzornog organa imenovanog u skladu sa članom 14 Ugovora o dugoročnom zakupu lokacije kasarne „Orijenski bataljon“, Kumbor, Herceg Novi;
dokument
 zaključci
  Predlozi mišljenja Komisije za imovinska pitanja za društva:
     
6.  AD „Bjelasica Rada“ Bijelo Polje
dokument  zaključci  
7.  „13. jul Plantaže“ AD – Podgorica“
dokument  zaključci  
8.  Galenika Crna Gora“ d.o.o- Podgorica
dokument  zaključci  
  Tekuća pitanja:
     
9.  Informacija o rezultatima izbora pravnog i finansijskog savjetnika za turističku valorizaciju lokaliteta Dobra Luka i Auberge,oba Luštica, Herceg Novi
dokument  zaključci  
10.  Izvještaj o stepenu realizacije Ugovora o dokapitalizaciji privrednog društva „Novi duvanski kombinat“ (usmeno)