szp
szp
szp
szp
05. SJEDNICA SAVJETA - 19.06.2017. GODINE
1 Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog javnog tendera za valorizaciju lokacije Buljarica, opštine Bar i Budva, putem prodaje i davanja u dugoročni zakup, sa Odlukom o proglašenju tendera neuspjelim
dokument
zaključci

2 Informacija o aktivnostima u cilju raspisivanja Javnog poziva za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj svojini i dijela objekata u svojini HTP Ulcinjska rivijera, AD Ulcinj
dokument zaključci