szp
szp
szp
szp
07. i 08. SJEDNICA SAVJETA - 13. i 14.12.2017. GODINE
1. Predlog za zaključenje Anexa II Ugovora o dugoročnom zakupu zaključenog između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma koji čine “Northstar” d.o.o Podgorica i “Equest Capital Limited”, Jersey,UK sa propratnom dokumentacijomPredlog za zaključenje Anexa II Ugovora o dugoročnom zakupu zaključenog između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma koji čine “Northstar” d.o.o Podgorica i “Equest Capital Limited”, Jersey,UK sa propratnom dokumentacijom
dokument
zaključci

2. Informacija o statusu privatizacije Elektroprivrede Crne Gore a.d.Nikšić
dokument zaključci