szp
szp
szp
szp
13. SJEDNICA SAVJETA - 12.09.2018. GODINE
1 Zahtjev društva HG "Budvanska rivijera" AD - Budva za davanje saglasnosti na Anex br. 2. Ugovora o zajedničkom ulaganju (zajedničkom građenju) zaključenim sa kompanijom "Euromix trade“ d.o.o – Budva,
dokument zaključci

2 Izvještaj o rezultatima pregovora za izbor pravnog i finansijskog savjetnika Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta po Pozivnom pismu za izbor pravnog i finansijskog savjetnika, sa Odlukom o izboru pravnog i finansijskog savjetnika Tenderske komisije i Predlogom ugovora o pružanju usluga pravnog i finansijskog savjetnika Tenderske komisije,
dokument zaključci