сзп
сзп
сзп
сзп
14. СЈЕДНИЦА САВЈЕТА - 22.10.2018. ГОДИНЕ
1. Извјештај о резултатима преговора по основу међународног јавног тендера за издавање у дугорочни закуп Војно-туристичког комплекса “Медитеран” Жабљак, са Предлогом одлуке о давању у дугорочни закуп и Предлогом уговора о давању у дугорочни закуп;
документ
закључци

2. Извјештај о извршеној контроли изведених радова и нивоа уложених инвестиција у складу са инвестиционим програмом пројекта “Портонови“– Кумбор, Херцег Нови, за период од 08.02.2013. – 31.12.2016. године;
документ закључци

3. Предлог за измјену закључка Савјета за приватизацију и капиталне пројекте број: 01-138 од 25. априла 2017. године;
документ закључци

4. Информација Радног тима образованог у складу са закључцима Савјета за приватизацију и капиталне пројекте бр. 01-282 од 23. јула 2018. године, поводом захтјева друштва “Вектра Бока” АД Херцег Нови;
документ
закључци

5.
Извјештај о чињеничном стању у вези са унапријед договореним процедурама спроведеним у вези са захтјевом Државе Црне Горе наведеним у Уговору о закупу ХТП “Улцињска ривијера” број 07-381/02 за период од 25. септембра 2017 . до 1. јуна 2018. године;
документ
закључци
6.  Информација о испуњености услова за враћање прве банкарске гаранције Глобал Портс Холдинг-у; документ закључци  
7.  Захтјев Института “др Симо Милошевић” Игало за закључење Уговора о коришћењу спортског базена Института Игало са Мишљењем Тендерске комисије за приватизацију; документ закључци   
8.  Захтјев Института “др Симо Милошевић” Игало за закључење Уговора о давању на коришћење простора – објекта и дијела парцеле за организовање наставе у подручном одјељењу ОШ “Дашо Павичић“ у Игалу; документ закључци   
9.  Материјали Комисије за имовинска питања:      
9.1  ГП “Приморје”Улцињ  документ  закључци  
9.2  Свјетлост- кабал Никшић документ  закључци  
10.  Текућа питања:      
10.1  Информацију о статусу реализације инвестиционог Уговора за продају 74,9749% акцијског капитала друштва ,,Јадран’’ АД Пераст са припадајућим анексима документ закључци   
10.2  Информација у вези статуса приватизационог уговора за бившу војну болницу “Мељине”; документ    
10.3  Мишљење Министарства финансија у вези исплате накнада члановима комисија Савјета за приватизацију и капиталне пројекте; документ