szp
szp
szp
szp
17. SJEDNICA SAVJETA - 13.06.2019. GODINE
1. Zahtjev »Luke Bar« AD – Bar za prodaju 100% udjela u d.o.o »Hotel Sidro«
dokument
zaključci

2. Zahtjev HG “Budvanska rivijera” AD – Budva za davanje saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o prodaji putem javne aukcije
dokument
zaključci

3. Informacija o ispunjenosti uslova za vraćanje četvrte bankarske garancije Global Ports Holding-u
dokument
zaključci

4.  Predlog odluke o dopunama Odluke o planu privatizacije za 2019. godinu  dokument
zaključci