Мања слова Већа слова РСС
сзп
сзп
сзп
сзп

Питајте Владу

>

Савјет за приватизацију и капиталне пројекте утврдио Предлог одлуке о плану приватизације за 2019.

Савјет за приватизацију и капиталне пројекте утврдио Предлог одлуке о плану приватизације за 2019.
Датум објаве: 01.02.2019 18:35 | Аутор: СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу Видео Видео Доwнлоад Доwнлоад


Служба за односе с јавношћуСлужба за односе с јавношћу

    
       

Савјет за приватизацију и капиталне пројекте, утврдио је данас, на XВ сједници којом је предсједавао предсједник Савјета, предсједник Владе Душко Марковић, Предлог одлуке о плану приватизације за 2019. годину и упутио га Влади на усвајање.

Предлогом Одлуке, припремљеним на основу предлогâ надлежних органа државне управе, државних фондова, као и тендерских комисија Савјета, утврђени су циљеви приватизације, начин и ближи услови и рокови за њихово извршење; методе приватизације; списак привредних друштва са бројем и власничком структуром акција који су предложени за приватизацију; списак локалитета предложених за туристичку валоризацију и социјални аспект приватизације.

Са основним циљем већег привредног раста, обезбјеђивања нових радних мјеста и запошљавања, повећавања инвестиција и извоза и стварања основа за већа примања и раст животног стандарда становништва уз повећање конкурентности црногорске привреде предложени су:

И. Наставак спровођења тендера за приватизацију привредног друштва
1. Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и реуматологију „Др Симо Милошевић“ АД - Игало (продаја акција и/или докапитализација)
Предмет тендера је 56,4806% акцијског капитала Друштва, уз обавезу друштва да реализује инвестициони програм и/или докапитализацију

ИИ. Почетак припреме за спровођење јавних тендера за приватизацију привредних друштава:
1. ХГ „Будванска ривијера“ АД Будва (продаја акција након реструктурирања)
Предмет Тендера је продаја 58,7334% капитала
2. „Цастелло Монтенегро“ АД Пљевља (продаја акција)
Предмет Тендера је продаја 86,8123% капитала
3. „Институт за црну металургију“ АД - Никшић (продаја акција и/или докапитализација)
Предмет тендера је продаја 51,1159% капитала

ИИИ. Валоризација туристичких локалитета или привредних друштава кроз модел давања у дугорочни закуп:
1. Увала Маслине, „Утјеха“ за рт Одрач, Бушат, Бар
2. Локалитет који се налази између Њивица и ушћа Суторине, Херцег Нови
3. Локалитет „Доња Арза“, Херцег Нови
4. Локалитет „Кабала фор“, Херцег Нови
5. Пројекат туристичке валоризације локације „Мркови – Бијела Стијена“, Луштица, Херцег Нови
6. Пројекат Туристички комплекс „Ецолодге“ Ловћен, Национални парк Ловћен, Цетиње
7. Ада Бојана - туристичка валоризација локалитета кроз развој, изградњу, финансирање и управљање ексклузивним туристичким комплексом и дугорочни закуп острва Ада, Улцињ
8. Локалитети обухваћени Просторним планом посебне намјене „Бјеласица и Комови” – Цмиљача и Жарски, општине Мојковац и Бијело Поље

ИВ. Продаја акција на берзи:
1. АД Папир Подгорица
2. АД „Агротранспорт“ – Подгорица
3. ХТП „Беране” АД – Беране
4. АД „Декор” – Рожаје
5. АД „Метал продукт” – Подгорица
6. АД „Монтенегротурист” – Будва
7. „Црнагорацооп“ АД – Даниловград
8. „Ибармонд” АД – Рожаје

Савјет је размотрио и предложио Влади да усвоји Извјештај о раду Савјета за приватизацију и капиталне пројекте за 2018. годину са Извјештајем о реализацији плана приватизације за 2018. годину и Извјештај о реализацији закључака Савјета за приватизацију и капиталне пројекте за 2018. годину. У извјештајима је наведено да је Савјет одржао у прошлој години пет редовних сједница и четири електронске те да су реализована 82 закључка, да је реализација четири закључка у току, а да три закључка још нијесу доспјела на реализацију.

Размотрен је Извјештај о реализованим инвестиционим и другим активностима по основу Уговора о дугорочном закупу и изградњи, који се односи на „Луштица девелопмент” АД Тиват – пројекат Луштица баy за 2018. годину, који је доставило Министарство одрживог развоја и туризма. У Извјештају прослијеђеном Влади на усвајање наведено је, међу осталим, да је прошле године свечано отворен Хотел Цхеди са 111 смјештајних јединица, као и дио марине са свом пратећом инфраструктуром и уређењем терена, да је окончана примопредаја двије виле и три куће у низу, да је у току изградња 95 апартмана, три виле, четири куће у низу, да је изграђено 3 км интерних саобраћајница те да је инвеститор у сарадњи са Општином Тиват спонзорисао реконструкцију дијела трасе пута дуж обале Ђурашевића.

Укупан износ инвестиционих и других трошкова од 2010. године до 30.11.2018. године, према информацијама добијеним од Луштице Девелопмент АД Тиват, износио је 181.237.464 еура, од чега је у 2018. години утрошено 47.528.999,003 еура – наведено је у Извјештају. У прошлој години компанија је у оквиру друштвено одговорног пословања издвојила 203.300 еура и са више од двије стотине хиљада еура спонзорисала пројекте из области културе, здравства, спорта и др.

Размотрени су Извјештај о реализованим инвестиционим и другим активностима по основу Уговора о дугорочном закупу локалитета острво „Ластавица” са тврђавом „Мамула” за 2018. годину у којем је наведено да се до марта очекује завршетак припремних радова, а у другом кварталу почетак грађевинских радова и Извјештај о реализованим инвестицијама сходно Одлуци о давању у дугорочни закуп земљишта на полуострву Луштица – Општина Херцег Нови за период 16.12.2017-20.12.2018. године у којем је наведено, међу осталим, да су представници Пројектне компаније информисали Координациони тим да ће идејно рјешење комплекса „Монтросе“ бити финализовано послије Нове године, те да је циљ инвеститора да на јесен сљедеће године буде спроведена процедура за избор извођача радова на пројекту.

Савјет је размотрио Иницијативу за рјешавање статуса неновчаног улога Владе Црне Горе у АД „Нови дувански комбинат“ Подгорица, коју је доставило Министарство пољопривреде и руралног развоја. Влади је предложено да повуче неновчани улог који је унијела у „Нови дувански комбинат“ АД Подгорица и да дâ сагласност да се по основу повраћаја неновчаног улога поништи 4.486.326 акција „Новог дуванског комбината” АД Подгорица, које су у власништву Владе Црне Горе и сразмјерно умањи акцијски капитал Друштва, те да Влада Црне Горе остане акционар у „Новом дуванског комбината АД – Подгорица“ са укупно 270.543 акције, номиналне вриједности 1.00 еура, по основу новчаног улога који је унијела у ово привредно друштво.

Савјет за приватизацију и капиталне пројекте је предложио Влади да дâ сагласност на Одлуку Одбора директора ХГ „Будванска ривијера“ АД – Будва о избору модела и покретању поступка реструктурирања Друштва.

Размотрена је Информација о испуњености услова за враћање друге банкарске гаранције „Глобал Портс Холдингу“, коју је доставило Министарство саобраћаја и поморства. Влади је предложено да констатује да је „Глобал Портс Холдинг“ уложио 1.163.075,34 еура у санацију и ојачање конструкције јужне обале Гата 1 те да су се тиме стекли услови да овој компанији буде враћена друга банкарска гаранција.

Савјет је усвојио Информацију о избору савјетника Тендерске комисије за приватизацију по Позивном писму за избор савјетника за приватизацију друштва „Цастелло Монтенегро” АД – Пљевља, са Предлогом уговора о пружању консултантских услуга и овластио предсједницу Тендерске комисије за приватизцију Драгицу Секулић да у име Савјета потпише са понуђачем „Ив Цонсултинг” д.о.о – Будва, Уговор о пружању консултантских услуга Тендерској комисији за приватизацију друштва „Цастелло Монтенегро” АД – Пљевља.

Усвојена је Информација о потреби продужења Уговора о пружању услуга правног савјетника за пројекат туристичке валоризације локалитета „Мркови – Бијела стијена”, Општина Херцег Нови са Предлогом анекса 2 и Предлогом за измјену гаранције за добро извршење посла. Прихваћен је и Анекс 2 Уговора о пружању услуга правног савјетника за овај пројекат са Предлогом за измјену банкарске Гаранције за добро извршење посла. Предсједник Тендерске комисије за валоризацију туристичких локалитета Павле Радуловић овлашћен је да потпише Анекс.

Савјет за приватизацију и капиталне пројекте се упознао са Информацијом Министарства одрживог развоја и туризма бр. 101-1965/6-2018 од 16.01.2019. године, која се односи на продужетак рока за завршетак радова на објекту А1 хотелског комплекса „Црyстал Ривијера” у Петровцу. Рок завршетка радова на објекту је 1. мај 2019. године.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ