Manja slova Veća slova RSS
szp
szp
szp
szp

Pitajte Vladu

>

Savjet za privatizaciju: Neprihvatljivo kašnjenje projekata zbog neažurnosti nadležnih organa uprave

Savjet za privatizaciju: Neprihvatljivo kašnjenje projekata zbog neažurnosti nadležnih organa uprave
Datum objave: 12.03.2021 16:05 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte održao je danas drugu sjednicu kojom je predsjedavao prof. dr Zdravko Krivokapić, predsjednik Vlade i predsjednik Savjeta.

Savjet je usvojio Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica – Opština Herceg Novi za period 12.2019. – 30.11.2020. godine.

Sagledavajući probleme u realizaciji ove značajne investicije, Savjet je ocijenio neprihvatljivim kašnjenje početka realizacije ovog projekta zbog toga što organi državne uprave i lokalne samouprave u prethodnom periodu nijesu izvršili efikasno i blagovremeno preuzete obaveze. Tim povodom Savjet je podržao predlog da se formira međuresorski operativni tim sa zadatkom da ubrza rješavanje konkretnih problema i prevazilaženje administrativnih barijera u realizaciji ovog projekta.

Takođe, u diskusiji je istaknuto da će otklanjanje sistemskih problema sa kojima se susrijeću investitori u Crnoj Gori biti u fokusu djelovanja Savjeta za konkurentnost, koji je reorganizovan na novim osnovama.

Ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta je zaključen 11.9.2009. godine između Vlade Crne Gore i kompanija Northstar d.o.o Podgorica i Equest Capital limited - Channel Island. Ugovorom je predviđen zakup lokacije ukupne površine 510.927 m² na period od 90 godina. Ugovorom su definisane ukupne investicione obaveze u isnosu od 210 mil. eura, od čega su minimalne obaveze u prvoj fazi 80 mil. eura koje se Konzorcijum obavezao da će realizovati u roku od 5 godina od dana početka investicionog perioda.

Savjet je usvojio Informaciju o realizovanim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu vojno-turističkog kompleksa „Mediteran“ Žabljak za 2020. godinu.

Razmotrivši Informaciju, Savjet je konstatovao da je došlo do kršenja odredbi Ugovora o dugoročnom zakupu koje se odnose na rokove u vezi sa početkom gradnje. Savjet će predložiti Vladi da se ostavi dodatni rok za rješavanje problema, te da se, ukoliko ne dodje do njihovog rješavanja pokrene postupak raskida Ugovora.

Ugovor o dugoročnom zakupu vojno turističkog kompleksa „Mediteran” Žabljak zaključen je 21. novembra 2018. godine, izmedu Vlade Crne Gore i Konzorcijuma „CG SKI", koji čine privredna društva CG Ski d.o.o. i Baltic International Trading LTD Estonija. Predmet zakupa je zemljište površine 13.951m² u svojini Crne Gore, na period od 30 godina. Investiciona obaveza Zakupca iznosi 5.006.660,00 eura, a rok za završetak radova je 20 mjeseci, odnosno najkasnije u roku od 27 mjeseci od početka radova.

U skladu sa zaključkom sa prethodne sjednice, Savjet je donio Odluku o imenovanju Komisije za procijenu tržišne vrijednosti. Zadatak Komisije je priprema predloga mišljenja na zahtjeve koji su dostavljeni Savjetu, u vezi sa primjenom člana 419 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE