Мања слова Већа слова РСС
сзп
сзп
сзп
сзп

Питајте Владу

>

Савјет за приватизацију: неспорно државно власништво над земљиштем Солане у Улцињу

Савјет за приватизацију: неспорно државно власништво над земљиштем Солане у Улцињу
Датум објаве: 21.07.2021 16:19 | Аутор: СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу


Савјет за приватизацију и капиталне пројекте одржао је 21. јула 2021. године трећу сједницу којом је предсједавао премијер проф. др Здравко Кривокапић, предсједник Савјета.

Поступајући по захтјеву Друштва Солана “Бајо Секулић” АД - Улцињ у стечају од 2.11.2011. године за давање мишљења да је Солана у поступку приватизације за непокретност платила тржишну вриједност, Савјет је једногласно утврдио да се нијесу стекли услови за давање мишљења за претварање права коришћења у право својине, због неспорног државног власништва над земљиштем предузећа.

Одлучујући о овом питању, Савјет је имао у виду детаљне податке и налазе из Извјештаја Комисије за процијену тржишне вриједности, формиране као стално радно тијело Савјета, закључком Савјета донешеним 30. децембра 2020. године, са првим задатком да у року од 60 дана утврди стварну вриједност Солане у моменту приватизације.

Увидом у цјелокупну документацију достављену од стране подносиоца захтјева, као и документацију коју је Комисија за процјену тржишне вриједности имовине прибавила од стране надлежних државних органа, а нарочито документације из периода трансформације Предузећа, документације о приватизацији друштва Солана „Бајо Секулић“ АД и документације из стечајног поступка, утврђено је, поред осталог, да је на земљишту из л.н.182 укупне површине 14.524.051м² уписана – својина Црне Горе, а да право коришћења носи Солана.

Савјет је утврдио да се нијесу стекли услови за претварање права коришћења у право својине јер:

1) Процијењена тржишна вриједност земљишта уписаног у И.н. 182 КО Улцињско Поље укупне површине 14.524.051 м² које представља својину Црне Горе, а коришћење Солана „Бајо Секулић“ АД Улцињ, износи 157.513.372,00 еура.
2) Друштвени капитал РО/ДП Солана „Бајо Секулић“ Улцињ у погледу некретнина земљишта и објеката, приликом приватизације, износио је искључиво обим исказан у књиговодственој вриједности друштва од 2.142.152,00 еура, у административном подручју друштва, те није обухватао земљиште ван административног подручја, површине 14.524.051 м² уписаног у И.н. 182 КО Улцињско Поље Улцињ.3) Прометовани износ хартије од вриједности – акција друштва Солана „Бајо Секулић“ АД Улцињ, од више од 2.000.000,00 еура, одговара само тржишној вриједности некретнина у административном подручју друштва, док ни према једном основу не одговара виједности некретнина земљишта уписаног у И.н. 182 КО Улцињско Поље вриједности 157.513.372,00 еура.

4) Земљиште из И.н. 182 КО Улцињско Поље укупне површине 14.524.051 м², континуирано представља државну својину Црне Горе, како прије приватизације РО/ДП Солане „Бајо Секулић“ Улцињ, тако и након формирања привредног друштва Солана „Бајо Секулић“ АД Улцињ.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ